Красивото лице на джаза (Видео)

With the special participation of Nara Arakelian (Armenia) – piano, music director, Stanimira Naydenova – violin, vocal, Nikoleta Haytova – flute, Svoboda Bozduganova – double bass, Nevena Grigorova – drums, Boryana Dimitrova – saxophone.

Със специалното участие на Нара Аракелян (Армения) – пиано, музикален директор, Станимира Найденова – цигулка, вокал, Николета Хайтова – флейта, Свобода Боздуганова – контрабас, Невена Григорова – барабани, Боряна Димитрова – саксофон.

Артистичен директор: Венцислав Благоев
Камера, постпродукция и режисура: Телевизия „Загора“
Продуцент: Община Стара Загора

© Jazz Forum Stara Zagora


Отговори

Можете да използвате следните HTML Тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>